Kérdések

Általános szerződési feltételek

Az áruház (https://www.220volt.hu/) kezelése: A 220volt Magyarország Kft.( székhely: 1071 Budapest, Dembinszky utca 12. 14. ép. 102-103 irodahelység ,cégjegyzékszám: Cg. 01-09-978961, elérhetősége: Tel.: 06 1 236 3040, email: ​info@220volt.hu a továbbiakban Cégünk) az áruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetőségekkel igyekeztünk felépíteni, hogy Ön minél egyszerûbben megtalálhassa és megvásárolhassa a keresett terméket. Az áruház funkcióit elsősorban a személyes vásárlás során is felmerülő igényekhez igazítottuk, és azon túlmenõen próbáltuk további ötletekkel segíteni a vásárlást. A legmegfelelõbb termék kiválasztásának elõsegítésére, igyekszünk Önnek a lehetõ legtöbb javaslatot, és információt nyújtani a kiválasztott termékekre vonatkozóan.

Böngészés: Az áruházban Ön rendelés feladása nélkül is tájékozódhat termékeinkről. Ebben az esetben adatainak megadása nem szükséges. A bejelentkezés és regisztráció nélkül történő böngészés közben is kiválaszthat termékeket, amelyek egy átmeneti tárolóba kerülnek, s ha Ön regisztrálja magát adatai megadásával ezen cikkek azonnal megrendelhetõek, így nem szükséges, hogy bejelentkezés után újra kiválassza azokat. A termékek megtekintésére egy többszintû menüstruktúrát hoztunk létre. A fõoldalon található hivatkozások segítenek a fõ termékcsoport kiválasztásában, melyen belül további alcsoportok szerepelnek. A kívánt termékcsoportra kattintva, részletes terméklistát kap. Itt választhat a termékek közül, és eljuthat a termékek részletes információs oldalaira, amelyen már fénykép és részletes mûszaki leírás is található. A lapon láthatja az árat, illetve itt teheti kosarába a terméket.

Amennyiben szeretne más termékeket is megtekinteni, az áruház telején található kezelõgombok segítségével böngészhet tovább.

Rendelés: A fogyasztó megrendelésének Cégünkhöz történő megérkezését automatikus rendszerüzenet igazolja vissza. Ezt a visszaigazoló rendszerüzenetet a megrendeléstől számított negyvennyolc órán belül megkapja a fogyasztó. A visszaigazoló rendszerüzenet nem minősül ajánlat elfogadásnak. Adatbeviteli hibák esetén Fogyasztó köteles haladéktalanul értesíteni Cégünket a hibáról és megadni a jóváhagyott helyes adatot. Cégünk és a megrendelők megállapodnak abban, amennyiben a www.220volt.hu weboldalon az egyes termékekre vonatkozó részletes leírást tartalmazó oldalon a termékek elérhetőségére vonatkozóan "Rendelésre" megjelölésű termékek, vagy a "Raktáron" megjelöléssel rendelkező termékek a megrendeléskor, annak pillanatában nincsennek raktáron vagy a feltüntetett, közölt beszerzési idő alatt cégünk nem tudja beszerezni saját beszállítói hálózatán keresztül, úgy a leadott megrendelési ajánlatot cégünk jogosult visszautasítani. Ebben az esetben a megrendelő és cégünk között szerződés nem jön létre. Ennek a kötelezettségnek az elmaradásából ért kár Fogyasztót terheli. Weboldalunkról történő megrendelés megtétele, vagy annak automatikus visszaigazolása esetén a szerződés nem tekinthető létrejöttnek és előszerződésnek sem minősül. Az árak honlapunkon történő megjelenésüktől kezdve érvényesek kivéve, ha azok minden gondosság ellenére hibásan kerültek feltüntetésre, - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, - akkor cégünk nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást vagy ha ez a megrendelőnek nem felel meg, akkor elállhat a szerződéstől.

A honlapunkon feltüntetett árak, képek, leírások csupán tájékoztató jellegűek és nem minősülnek Ajánlattételnek. A termékekről és az árakról részletesebb információért kérjük lépjenek velünk kapcsolatba. A megrendelés akkor hatályosul, ha az online megrendelést az automatikus rendszerüzenetet követően külön e-mailben vagy telefonon munkatársunk visszaigazolja. A webáruházi automata rendszerüzenet nem minősül a megrendelés visszaigazolásának. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Cégünkkel kötött szerződésben fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Cégünk kizárja felelősségét:

az internetes hálózatban bekövetkezett bármilyen hiba esetén, amely akadályozza a webüzemeltetést és a vásárlást, az interneten küldött nem cégünktől származó adat, üzenet tartalmáért, bármilyen programhiba, technikai hiba vagy vis maior által rendszerünkben keletkezett hibáért, weblapunkon történt hibás elírásokért, téves adatokért

A megrendelés feladásával a fogyasztó/megrendelő/ hozzájárul ahhoz, hogy a fogyasztó/megrendelő/ értesítése mellett a szállítási határidőt -a körülményektől függően- a megrendelést követően megváltoztassuk. Egyes azonos típusú termékeink gyári csomagolásánál/dobozánál előfordul, hogy az egyikben a hivatalos (alapvető) gyári tartozékain felül opcionális elemek, tartozékok (SD kártya, tok, hálózati kábel) is találhatóak, míg a másikban csak a gyárilag mellékelt kötelező tartozékok. Ez nem jelenti a termékek fogyasztó részére történő hibás teljesítését. A megrendeléssel a fogyasztó a fent említetteket elfogadja és a szerződés elválaszthatatlan részének tekinti.

Garancia

3 munkanapon belüli meghibásodás /termék cseréje/ Ha az Fogyasztó (Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) által vásárolt és a 151/2003-as Korm.rendelet hatálya alá tartozó termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodott, azt az eredeti termékkel megegyező típusú új termékre kicseréljük feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ha cserére nincs lehetőség (pl. ha éppen nincs raktáron az adott típus), akkor a forgalmazónak törekednie kell, -míg a meghibásodott termékkel megegyező termék készleten lesz- a 15 napos határidő alatti kicserélésre.
A 3 munkanapon belüli csere fontos tudnivalói A termék rendeltetésszerű használat melletti minőségi hibája. A termék gyári tartozékai, eredeti csomagolása, doboza nélküli visszajuttatása kártérítési igényük érvényesítését vonja maga után. Az ellenérték megfizetését igazoló jótállási jegy,bizonylat bemutatása. 3 munkanapon túli meghibásodás Amennyiben a termék meghibásodik arra a szavatosság (kellék-, termékszavatosság) vagy a jótállás szabályai lesznek irányadóak. Kötelező jótállás a fogyasztó és vállalkozás között kötött szerződés keretében értékesített, és a 151/2003. jogszabály mellékletében felsorolt új,tartós fogyasztási cikkekre terjed ki. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik. A fogyasztó a hiba észlelése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles jótállási kifogását a forgalmazóval közölni.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A jótállás időtartalma a jótállási jegyen van feltüntetve. A forgalmazó köteles a vásárlónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - a jótállási jegyet átadni. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A vásárló hibás teljesítés esetén jogosult: elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelni kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt a fogyasztó köteles a kereskedőnek megtéríteni kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Kérjük, hogy a megvásárolt termékek mellé kapott számlát/blokkot, valamint a garancialevelet őrizzék meg. Kérjük, a garanciajegyet minden esetben olvassa el átvételkor! A garancia értelemszerűen a garanciajegyen feltüntetett ideig érvényes.

A meghibásodott termékek garanciális javítása alatt sajnos cserekészüléket nem minden esetben tudunk biztosítani.

Elveszett jótállási jegyet sajnos nem áll módunkban pótolni. A garanciát kizáró feltételek A használati-kezelési útmutatótól eltérő helytelen használat, tárolás, karbantartás, Elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség,tűz,víz,korrózió,kosz) okozta károsodás. Baleset okozta károsodás.( pl.: elejtés, hanyag használat), Szakszerűtlen, nem a szerelési útmutató szerinti összeszerelés, kezelés kivéve, ha a hiba a szerelési útmutatónak megfelelő összeszerelés ellenére keletkezett.
"Házilag" végzett szakszerűtlen beavatkozás, javítás, bővítés, átalakítás miatt keletkező meghibásodások. Hibásan telepített, nem jogtiszta szoftver vagy vírus okozta meghibásodás, továbbá bármilyen rendszer meghibásodása esetén olyan, a termékben keletkezett kár, amelynek részeként vagy amellyel a terméket együtt használják. Módosított, megrongált, olvashatatlanná tett típusszám vagy gyártási szám esetén. A fenti okokból meghibásodott termékek jótállási határidőn belüli javítási költsége a vásárlót terhelik. A javítási határidő A fogyasztó a hiba észlelése után, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles jótállási kifogását a forgalmazóval közölni. A meghibásodott termék javítása esetén, a termék jótállási ideje meghosszabbodik a termék hibájának közlésétől számítva annyi idővel, amíg a terméket a fogyasztó a javítás után újra át nem veszi.
Javításhoz általában a komplett alapgépet kell a szervízbe behozni. Tölthető "AA" típusú elemeket, memóriakártyákat, vállpántokat, stb. kérjük ne hozzanak be! A javításra leadott adathordozókon lévő adatokért felelősséget nem vállalunk. Az interneten keresztül történő vásárlástól való elállás Fogyasztónak minősül: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Erről a 45/2014 (II.26) számú kormányrendelet rendelkezik. Webáruházunkban történő megrendelés és annak visszaigazolása magyar nyelven történik. A szerződéskötés magyar nyelven történik. A megrendeléssel és visszaigazolással kapcsolatos szerződéskötés nem minősül írásban kötött szerződésnek, a szerződés nem kerül iktatásra és utólag nem lesz hozzáférhető. Amennyiben a 45/2014. (II. 26.) számú Kormányrendelet hatálya alá tartozó szerződéses vásárlástól a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg: A fogyasztó elállási vagy felmondási jogát, 1) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
1/a) a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
1/b) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
1/c) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja
2) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

Az 1. pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. A Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása A fogyasztó elállási jogát jelen felmondási nyilatkozattal vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása határidőben érvényesíttetnek tekintendő, ha a fogyasztó elállási jogát tartalmazó nyilatkozatát az 1.és a 2. pontban meghatározott határidő előtt elküldi társaságunknak. A határidőben történő elállási jognyilatkozat megtételének és elküldésének bizonyítása a fogyasztót terheli. Honlapunkon keresztül elállást nem közölhető.

A fogyasztó az elállási jognyilatkozata megtételét követően köteles a megrendelt terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállási jognyilatkozata közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve Cégünknek vagy Cégünk által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. Cégünk nem vállalja a termék visszafuvarozását. A visszajuttatás határidőben történik, ha a terméket a fogyasztó a határidő lejárta előtt elküldi Cégünknek. A fogyasztó viseli a termék közvetlen visszaküldésének, visszajuttatásának költségét (pl: szállítási, utazási költség). Cégünk nem vállalja ennek a költségnek viselését. A termék visszaküldése postai csomagként nem küldhető vissza. Cégünk a vételárat és a teljesítéssel felmerült költséget (továbbiakban vételár) a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően hiánytalanul visszautalja a vásárló részére. Cégünknek mindaddig visszatartási joga van a vételár visszafizetését tekintve ameddig a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem tudta igazolni a visszaküldést. A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel és a rendeltetésellenes használat során keletkezett kárért. Cégünk polgári eljárás útján érvényesíti kárának megtérítését.

A megrendelő elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bek. foglalt esetekben nem gyakorolhatja. A Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása alól kivételeknek tekinti a jogszabály az olyan zárt csomagolású termék tekintetében , amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza ((Fejhallgatók, fülhallgatók, vércukorszint mérők, tesztcsíkok, oxigén koncentrátorok, lázmérők, vérnyomás- és pulzusmérők, szőrtelenítő eszköz, villanófényes szőrtelenítő eszköz (IPL),gyantázási eszközök, epilátorok, borotvafej, bortovapenge, trimmelő eszköz, orr és fülszőrvágó eszköz, hajvágó;hajsimító, hajsütő, hajformázó eszközök, testszőrzet nyíró eszközök (pl:szakálvágó,formázó), bőrápoló szerek valamint krémek, fogkefe, elektromos fogkefe, fogkefefej, szájcenter, szájzuhany, meleglevegős készülékek, inhalátorok, masszírozó és segédeszközei, zokni, harisnya, póló, fehérnemű, pohár, szájvédő maszkok)). Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek és az elvárható magatartás elvének megfelelően köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Az elállási jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez. Az árak honlapunkon történő megjelenésüktől kezdve érvényesek kivéve, ha azok minden gondosság ellenére hibásan kerültek feltüntetésre, - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak-illetőleg egyéb kedvezőtlen események hatása miatt fenntarthatatlan árváltozások esetén, akkor cégünk nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást vagy ha ez a megrendelőnek nem felel meg, akkor elállhat a szerződéstől. Az ajánlattételtől, a szerződéstől a teljesítésig bármelyik fél kötelezettségek nélkül elállhat. A megrendeléssel a fent említettek a szerződés tartalmának részévé válnak.

Jótállási tájékoztató

Jótállásról, Kellék-és Termékszavatosságról szóló tájékoztatás Cégünk és a fogyasztó (Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) között megkötött szerződésekre Jótállási és Szavatossági (kellék- és termékszavatosság) kötelezettség áll fent, melyre a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2013. (IX.22.) Kormányrendelet megfelelő rendelkezései vonatkoznak. Ugyanazon hiba miatt jótállási és kellékszavatossági igény, illetve jótállási és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

Jótállás Amennyiben Cégünk a szerződés megkötésekor a teljesítésre (termékek szolgáltatása) jótállási kötelezettséget vállal vagy jogszabályi előírás alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt helytállni tartozik az értékesített termékekért. Ebben az esetben Cégünk a helytállási kötelezettség alól akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagyis a hiba a nem rendeltetésszerű használat következménye. Jótállás esetén a Cégünktől megvásárolt termékekre hibás teljesítés esetén a termék átadásától, vagy ha az üzembe helyezést Cégünk végezte az üzembe helyezéstől kell számítani a jótállási határidőt. A jótállás során megkülönböztetendő megkülönböztetendő a kizárólag fogyasztókra vonatkozó kötelező jótállás (151/2003. Kormányrendelet) és a vállalt jótállás.

Kötelező jótállás A kötelező jótállást Cégünk és a fogyasztók között a 151/2013. Kormányrendelet határozza meg. Ez tartalmazza a kötelező jótállás alá tartozó termékek körét és a jótállás kötelező határidejét, amely 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250 000 forint eladási ár felett 3 év. Vállalt Jótállás Vállalt jótállás esetén a Cégünk által meghatározott termékek értékesítésekor a jótállási jegyen feltüntetett jótállási idő az irányadó. Vállalt jótállás alapján a jótállásra vonatkozó feltételeket a jótállási jegyen közöljük. Amennyiben Cégünk fogyasztónak nem minősülő alannyal köt szerződést, úgy a jótállásra a jótállási jegyen feltüntetett jótállási időtartam és feltételek vonatkoznak. Jótállási jogok Jótállás alapján a fogyasztót ugyanazon jogok illetik meg, mint Kellékszavatosság esetén. A fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a Szavatossági jogosultságoktól függetlenül is megilletik. A nem fogyasztókra vonatkozó jótállási jogokat és feltételeket külön jótállási feltételek tartalmazzák. Kellékszavatosság A fogyasztó a cégünkkel szemben hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igény érvényesíthető a Polgári Törvénykönyv alapján. Ennek során szavatossági jogok választhatóak az arányosság elvét követve Ön-választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy Cégünk/Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Amennyiben a kijavítást vagy kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Cégünk/vállalkozás adott okot. Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év. Kellékszavatossági igény érvényesítése fogyasztó esetén Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a 220volt Magyarország Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Termékszavatosság Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az kellékszavatosság pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói termékszavatossági igény Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Fogyasztói termékszavatossági igény érvényesítésének határideje Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. Az árak honlapunkon történő megjelenésüktől kezdve érvényesek kivéve, ha azok minden gondosság ellenére hibásan kerültek feltüntetésre, - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak-illetőleg egyéb kedvezőtlen események hatása miatt fenntarthatatlan árváltozások esetén, akkor cégünk nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást vagy ha ez a megrendelőnek nem felel meg, akkor elállhat a szerződéstől. Az ajánlattételtől, az előszerződéstől, a szerződéstől a teljesítésig bármelyik fél kötelezettségek nélkül elállhat.

A megrendeléssel a fent említettek a szerződés tartalmának részévé válnak

Szállítás

Szállítás utánvétes csomagként, futárszolgálattal Az árut a megrendelést követően, a telefonon vagy e-mailben egyeztetett napon szállítjuk ki. A kiszállítás a Royal Sprint futárszolgálattal történik. A kiszállítást megelőző munkanapon - az esti órákban - e-mailben értesítést küldünk a szállított csomag sorszámáról, mely alapján a Royal Sprint futárszolgálat diszpécsere a 30/216-3606-os telefonszámon tájékoztatást tud nyújtani a kiszállítás pontos idejéről.

Az átvétel minél egyszerűbb lebonyolítása érdekében a futárcég - a webshopban történt regisztrációnál megadott telefonszámra - értesítést küld sms-ben a kiszállítás idejéről, négy óra intervallum pontossággal. A kézbesített termékek ellenértékét a Royal Sprint futárszolgálat kézbesítő futárának kell kézbesítéskor, készpénzben kifizetni az esetlegesen felmerülő szállítási díjjal együtt. Személyes átvétel valamelyik Pick Pack Pontban Megrendelésit átveheti az ország 222 pontján található Relay vagy Inmedio újságárusok bármelyikénél. A munkanapon délután 14 óráig leadott megrendelések, budapesti átvétel esetén a következő munkanap délelőttjén 10 órától, míg vidéki átvétel esetén a megrendelést követő második munkanap délelőttjén, 10 órától vehetőek át a kiválasztott Pick Pack pontban. A beérkezés várható napjáról Vásárlóinkat e-mailben értesítjük.

Az említett szállítási határidőket a Magyar Lapterjesztő Zrt. az átvett küldemények legfeljebb 99%-ára garantálja. Törekszik arra, hogy a küldemények legalább 99%-a a szállítás napján legkésőbb 10 óráig az árusítóhelyek részére átadásra kerüljön, az esetleges késedelemből eredő felelősséget azonban kifejezetten kizárja.

A Pick Pack pontok a beérkezést követően 5 munkanapig őrzik a csomagot. Amennyiben ez idő alatt Ön nem jelentkezett a csomagért, az előzetes értesítés nélkül visszakerül cégünkhöz. PickPack átvételi pontok listája Szállítási határidők, költségek Az alábbiakban feltüntetett szállítási határidők kizárólag a munkanapokon, délután 15 óráig leadott megrendelésekre, valamint a raktáron levő termékek kiszállítására vonatkoznak. Csomagolás Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét. A megrendelés lemondása A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti ügyfélszolgálatunkon a 20/220 20 90-os telefonszámon. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselési kötelezettség nem terheli. Az árak honlapunkon történő megjelenésüktől kezdve érvényesek kivéve, ha azok minden gondosság ellenére hibásan kerültek feltüntetésre, - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak-illetőleg egyéb kedvezőtlen események hatása miatt fenntarthatatlan árváltozások esetén, akkor cégünk nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást vagy ha ez a megrendelőnek nem felel meg, akkor elállhat a szerződéstől. Az ajánlattételtől, az előszerződéstől, a szerződéstől a teljesítésig bármelyik fél kötelezettségek nélkül elállhat.

A megrendeléssel a fent említettek a szerződés tartalmának részévé válnak

Érintett az adatvédelmi szabályzat (tájékoztató) elfogadásával (adatkezelő honlapján történő adatvédelmi szabályzathoz tartozó négyzet megjelölésével) tudomásul veszi és elismeri, hogy adatkezelő részéről a jogszabályoknak megfelelő adatvédelmi tájékoztatást megkapta, valamint Önkéntes és Kifejezett hozzájárulását adja az adatvédelmi tájékoztatóban és szabályzatban foglaltak alkalmazásához /példálózva - nem kizárólagosan - ahhoz, hogy adatkezelő elektronikus adatfájlokat, „cookie”-t alkalmazzon bármely keresőoldalról történő átkattintástól (honlap megnyiltától) kezdve, továbbá ahhoz, hogy adatkezelő rendelkezésére, kezelésére bocsátja önkéntesen és kifejezetten személyes adatait, majd azt jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítése valamint szolgáltatása nyújtása és annak statisztikai értékelése (véleményezése) érdekében adatkezelő továbbítsa harmadik személy részére adatkezelés, adatfeldolgozás, értékelés végzése, vélemény megkérdezése érdekében, azonfelül adatkezelő részére engedélyezi hírlevelek, elektronikus értesítők, reklámok küldését. Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni az 5.5 pontban feltüntetett elektronikus címen vagy az Adatkezelő címén.

Számlázás

A 220volt tájékoztatja a Megrendelőket, hogy elektronikus számlaszolgáltatás tárgyában szerződést kötött a KBOSS.hu Kft. (szamlazz.hu) társasággal. Ennek keretén belül a Megrendelő által megadott levelezési címére ( e-mail) elektronikus számlát kap. A Megrendelő a jelen általános szerződési feltételek elfogadásával kifejezetten jóváhagyja, hogy a 220volt Magyarország Kft. a Megrendelőhöz kapcsolódó gazdasági eseményekről elektronikus számlát állíthasson ki és azt elektronikus úton továbbítsa számára, továbbá vállalja, hogy az ilyen számlát elfogadja, befogadja és tárolja. A Megrendelő – a megrendelés leadásával és az általános szerződési feltételekben leírtak elfogadásával - hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 220volt Magyarország Kft. az érintett szolgáltatásnyújtásról elektronikus számlát bocsásson ki, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a kiállított elektronikus számlát befogadja. Tájékoztatjuk a Megrendelőket, hogy az elektronikus számlákat elektronikusan szükséges tárolni.

A Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a termékértékesítéskor az ügylet ( gazdasági esemény ) általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti teljesítési ideje az a nap, amikor a terméket a futárszolgálatnak, logisztikai partnerének a 220volt Magyarország Kft. átadja. A 220volt Magyarország Kft. tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a 220volt Magyarország Kft. webáruházán keresztül az ellenérték egy részének vagy egészének megfizetése a Megrendelő egyoldalú döntésétől függ. Ennek során a Megrendelő jogosult eldönteni, hogy a megrendelt termék ellenértékét vagy annak egy részét milyen módon és mikor (előre vagy átvételkor) fizeti ki. A Megrendelőt tájékoztatjuk arról, hogy a teljesítési időt megelőzően kifizetésre került ellenérték (vagy annak egy része) nem minősül az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint előlegnek. Az ilyen fizetés előre fizetésnek minősül.

Bitcoinra vonatkozó rendelkezések

Fizetésre vonatkozó feltétel Vásárlónak lehetősége van a www.220volt.hu honlapról megrendelt termékek forintban megadott ellenértékét, az ott feltüntetett kriptovaluta (BTC) indítással az általa leadott megbízás alapján a 220volt részére kifizetni. A fizetés lebonyolítását a BitPay Inc. végzi. Felek megállapodnak arról, hogy Vásárló jelen ÁSZF kifejezett elfogadásával a 220volt részére a BitPay, Inc. –nek adott megbízással téríti meg a kiválasztott termék(ek) értékét a benne foglalt általános forgalmi adóval és egyéb költségekkel (különösen a szállítási költség amennyiben felszámításra kerül) együtt. Vásárló jelen ÁSZF kifejezett elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy jelen alternatív fizetési mód választásakor megbízza a BitPay, Inc.-t a tranzakció lebonyolításával és az ellenérték 220volt részére történő jóváírásával. Felek jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kikötik, hogy elfogadják a megrendelt termékek webshopon feltüntetett értékének a BitPay, Inc. által történő érték megállapítását és jóváírását.

Bizonylatolás Vásárló egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 1. pontban megállapodott módon történő elszámoláskor a 220volt kizárólag forintban kiállított számlát bocsásson ki Vásárló felé, amely teljesítési ideje a Vásárló részére az általa megrendelt termék – futárszolgálattal történő kiküldés esetén a futárszolgálatnak történő átadás napja vagy személyes átvétel esetén a termék - átadásának napja.

Elállásra vonatkozo speciális rendelkezések Vásárló kifejezetten megállapodik a 220volttal, amennyiben Vásárló bármely jogcím alapján él elállási jogával ( különösen de nem kizárólagosan a fogyasztót megillető 14 napos elállási jog), úgy a termék megrendeléskor (fizetés pillanatában) érvényes eladási árát forintban, kizárólag a vásárló által megadott, a vásárlást igazoló bizonylaton feltüntetett névre szóló bankszámlára történik. Vásárlónak igazolási kötelezettsége áll fenn 220volttal szemben.

Feliratkozás hírlevélre


A hírlevél feliratkozással a 220volt Magyarország Kft. az Ön által megadott e-mail címre az adatai alapján hírlevelet küld, és üzleti célú ajánlataival felkeresheti. A hírlevél feliratkozásával Ön önkéntesen hozzájárul a Hírlevél Adatkezelési Tájékoztatásban foglalt adatkezeléshez. Bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni az adatvedelem@220volt.hu email címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk. Hírlevelünk Adatkezelési Tájékoztatóját itt olvashatja
© 2021 - 220volt Magyarország Kft. | A feltüntetett árak, képek, leírások tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek, az esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget. look by colordonor