• AKCIÓK
 • FOTÓS OKTATÁS
 • FOTÓS ESZKÖZ BÉRLÉS
 • FOTÓS, VIDEÓS WORKSHOPOK
 • 7% CETELEM KEDVEZMÉNY
 • HÍREK, TESZTEK
 • BEMUTATÓTERMÜNK
 • GY.I.K.
 • KAPCSOLAT
 • Kategóriák
  törlés

  Garancia ügyintézés

  Mi a teendőd?

  Ha a 220voltnál vásárolt terméked nem rendeltetésszerűen működik, kérjük, az alábbiak szerint jelezd a hibát:

   • Keresd ki az alábbi szerviz listából az árucikk márkájának megfelelő szervizt,
   • és vedd fel velük a kapcsolatot a megadott elérhetőségek valamelyikén!

  Hasznos tipp!

  Amennyiben közvetlenül a szervizzel egyeztetsz, jelentősen lerövidítheted a garanciális ügyintézés hosszát!


  További információk Fogyasztónak (magánszemélynek) minősülő vásárlók részére

  Rövidítsd le az ügyintézési időt! Fordulj közvetlenül a garancialevélen szereplő szervizekhez, elállás esetén pedig keresd kollégáinkat a lenti Bejelentő űrlap kitöltésével! Jó néhány termékünkre Háztól Házig garancia érvényes, ami kényelmes, díjmentes és gyors megoldás, személyes ügyintézést nem igényel. Ez esetben a hibás termékért garancia futár megy az általad megadott címre, majd javítás után előre egyeztetett időpontban a készülék visszaszállításra kerül címedre!

  Háztól Házig garancia igénylőlapok
   Canon (fotó) | Canon (irodatechnika) | Nikon |  Sigma | Tamron
  Személyes ügyintézés
  • Helye: 1135 Budapest, Szegedi út 42-44.
  • Nyitvatartás: Héftő-Péntek 9-17 óra között.
  Mennyi ideig tart a garanciális javítás?
  A garanciális javítás ideje a márkaszervíz leterheltségétől és az esetleges hiányzó pótalkatrészek érkezésének idejétől függ. Tapasztalataink szerint átlagosan 2-3 hetet vesz igénybe a termék garanciális javítása.
  Mi történik, ha nem garanciális a javítás?
  Termékeinket az webáruházunkban feltüntetett jótállási időn belül tudjuk díjmentesen javíttatni. Ezt követően ügyintézésre átvenni nem tudjuk, a terméket bármely független szervizben önköltséges formában javíttathatod.
  Vidéki vagyok és a terméket nem tudom személyesen eljuttatni a szervízbe, hogyan tudom a garanciális javítást intéztetni?
  Amennyiben termék 10kg-nál nehezebb kérjük, a Megjegyzés mezőbe írd be a címedet illetve, hogy melyik nap szeretnéd, hogy futárunk felkeressen és elhozza tőled a hibás terméket. Ellenkező esetben postai újton küldd el azt a garancialevelen szereplő szervizünkbe.
  3 munkanapon belüli meghibásodás (termék cseréje)
  Ha az Fogyasztó (Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) által vásárolt és a 151/2003-as Korm. rendelet hatálya alá tartozó termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodott, azt az eredeti termékkel megegyező típusú új termékre kicseréljük feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ha cserére nincs lehetőség (pl. ha éppen nincs raktáron az adott típus), akkor a forgalmazónak törekednie kell, -míg a meghibásodott termékkel megegyező termék készleten lesz- a 15 napos határidő alatti kicserélésre.
  A 3 munkanapon belüli csere fontos tudnivalói
  • A termék rendeltetésszerű használat melletti minőségi hibája.
  • Az ellenérték megfizetését igazoló jótállási jegy vagy bizonylat bemutatása.
  3 munkanapon túli meghibásodás
  Amennyiben a termék meghibásodik arra a szavatosság (kellék-, termékszavatosság) vagy a jótállás szabályai lesznek irányadóak. Kötelező jótállás a fogyasztó és vállalkozás között kötött szerződés keretében értékesített, és a 151/2003. jogszabály mellékletében felsorolt új,tartós fogyasztási cikkekre terjed ki. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik. A fogyasztó a hiba észlelése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles jótállási kifogását a forgalmazóval közölni.

  A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A jótállás időtartalma a jótállási jegyen van feltüntetve. A forgalmazó köteles a vásárlónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - a jótállási jegyet átadni. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A vásárló hibás teljesítés esetén jogosult:
  • elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelni kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
  • ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt a fogyasztó köteles a kereskedőnek megtéríteni kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
  Kérjük, hogy a megvásárolt termékek mellé kapott számlát/nyugtát, valamint a garancialevelet őrizd meg! Kérjük, a garanciajegyet minden esetben olvasd el átvételkor! A garancia értelemszerűen a garanciajegyen feltüntetett ideig érvényes.

  A meghibásodott termékek garanciális javítása alatt sajnos cserekészüléket nem minden esetben tudunk biztosítani.

  Elveszett jótállási jegyet sajnos nem áll módunkban pótolni.
  A javítási határidő
  A fogyasztó a hiba észlelése után, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles jótállási kifogását a forgalmazóval közölni. A meghibásodott termék javítása esetén, a termék jótállási ideje meghosszabbodik a termék hibájának közlésétől számítva annyi idővel, amíg a terméket a fogyasztó a javítás után újra át nem veszi.
  A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
  A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Javításhoz általában a komplett alapgépet kell a szervizbe behozni. Tölthető "AA" típusú elemeket, memóriakártyákat, vállpántokat, stb. kérjük ne hozzanak be! A javításra leadott adathordozókon lévő adatokért felelősséget nem vállalunk.
  Az interneten keresztül történő vásárlástól való elállás
  Fogyasztónak minősül: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Erről a 45/2014 (II.26) számú kormányrendelet rendelkezik. Webáruházunkban történő megrendelés és annak visszaigazolása magyar nyelven történik. A szerződéskötés magyar nyelven történik.
  A megrendeléssel és visszaigazolással kapcsolatos szerződéskötés nem minősül írásban kötött szerződésnek, a szerződés nem kerül iktatásra és utólag nem lesz hozzáférhető.
  Amennyiben a 45/2014. (II. 26.) számú Kormányrendelet hatálya alá tartozó szerződéses vásárlástól a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg:
  A fogyasztó elállási vagy felmondási jogát,
  1) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  1/a) a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
  1/b) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  1/c) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
  2) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
  Az 1. pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
  A Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
  A fogyasztó elállási jogát jelen felmondási nyilatkozattal vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása határidőben érvényesíttetnek tekintendő, ha a fogyasztó elállási jogát tartalmazó nyilatkozatát termék adásvételére irányuló szerződés esetén az átvételtől – szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésétől – számított tizennégy napon belül elküldi társaságunknak. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni tizennégy napon belül. A határidőben történő elállási jognyilatkozat megtételének és elküldésének bizonyítása a fogyasztót terheli. Honlapunkon keresztül elállás kizárólag a Garanciális hiba bejelentése űrlapon keresztül közölhető.
  A fogyasztó az elállási jognyilatkozata megtételét követően köteles a megrendelt terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállási jognyilatkozata közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve Cégünknek vagy Cégünk által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. Cégünk nem vállalja a termék visszafuvarozását. A visszajuttatás határidőben történik, ha a terméket a fogyasztó a határidő lejárta előtt elküldi Cégünknek. A fogyasztó viseli a termék közvetlen visszaküldésének, visszajuttatásának költségét (pl: szállítási, utazási költség). Cégünk nem vállalja ennek a költségnek viselését. A termék visszaküldése portós (fizetős) postai csomagként nem küldhető vissza. Amennyiben a fogyasztó Cégünkkel a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó szerződést kötött, és ebből eredően gyakorolja tizennégy napos elállási jogát, úgy Cégünk legkésőbb a fogyasztói elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy napon belül visszafizeti a fogyasztó által kifizetett teljes összeget, ideértve a szolgáltatás teljesítésével felmerült költségeket is (fuvarköltség). Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Cégünk nem köteles megtéríteni. Ha a fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit. Cégünknek mindaddig visszatartási joga van a vételár visszafizetését tekintve ameddig a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem tudta igazolni a visszaküldést.
  A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel és a rendeltetésellenes használat során keletkezett kárért. Cégünk polgári eljárás útján érvényesíti kárának megtérítését.
  A megrendelő elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bek. foglalt esetekben nem gyakorolhatja. A Fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása alól kivételeknek tekinti a jogszabály az olyan zárt csomagolású termék tekintetében , amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza ((Fejhallgatók, fülhallgatók, vércukorszint mérők, tesztcsíkok, oxigén koncentrátorok, lázmérők, vérnyomás- és pulzusmérők, szőrtelenítő eszköz, villanófényes szőrtelenítő eszköz (IPL),gyantázási eszközök, epilátorok, borotvafej, bortovapenge, trimmelő eszköz, orr és fülszőrvágó eszköz, hajvágó;hajsimító, hajsütő, hajformázó eszközök, testszőrzet nyíró eszközök (pl:szakálvágó,formázó), bőrápoló szerek valamint krémek, fogkefe, elektromos fogkefe, fogkefefej, szájcenter, szájzuhany, meleglevegős készülékek, inhalátorok, masszírozó és segédeszközei, zokni, harisnya, póló, fehérnemű, pohár, szájvédő maszkok)). Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek és az elvárható magatartás elvének megfelelően köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni.
  Az elállási jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez.
  Az árak honlapunkon történő megjelenésüktől kezdve érvényesek kivéve, ha azok minden gondosság ellenére hibásan kerültek feltüntetésre, - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak-illetőleg egyéb kedvezőtlen események hatása miatt fenntarthatatlan árváltozások esetén, akkor cégünk nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást vagy ha ez a megrendelőnek nem felel meg, akkor elállhat a szerződéstől. Az ajánlattételtől, a szerződéstől a teljesítésig bármelyik fél kötelezettségek nélkül elállhat.
  A megrendeléssel a fent említettek a szerződés tartalmának részévé válnak.

  Jótállási tájékoztató

  Jótállásról, Kellék-és Termékszavatosságról szóló tájékoztatás
  Cégünk és a fogyasztó (Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) között megkötött szerződésekre Jótállási és Szavatossági (kellék- és termékszavatosság) kötelezettség áll fent, melyre a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2013. (IX.22.) Kormányrendelet megfelelő rendelkezései vonatkoznak. Ugyanazon hiba miatt jótállási és kellékszavatossági igény, illetve jótállási és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
  Jótállás
  Amennyiben Cégünk a szerződés megkötésekor a teljesítésre (termékek szolgáltatása) jótállási kötelezettséget vállal vagy jogszabályi előírás alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt helytállni tartozik az értékesített termékekért. Ebben az esetben Cégünk a helytállási kötelezettség alól akkor mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, vagyis a hiba a nem rendeltetésszerű használat következménye.
  Jótállás esetén a Cégünktől megvásárolt termékekre hibás teljesítés esetén a termék átadásától, vagy ha az üzembe helyezést Cégünk végezte az üzembe helyezéstől kell számítani a jótállási határidőt. A jótállás során meg kell különböztetni a kizárólag a fogyasztókra vonatkozó kötelező jótállást (151/2003. Kormányrendelet) és a vállalt jótállást.
  Kötelező jótállás
  A kötelező jótállást Cégünk és a fogyasztók (természetes személyek) között a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben meghatározott új tartós fogyasztási cikkekre vonatkozóan állapítja meg. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti fogyasztási cikkekre az alábbi jótállási idő vonatkozik,
  • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év
  • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év
  • 250 000 forint eladási ár felett 3 év.
  Ettől több esetben eltérő, hosszabb garanciavállalás is előfordul, de azt minden esetben a garanciajegyen valamint a weboldalon is feltüntetjük.
  Vállalt jótállás
  Vállalt jótállás esetén a Cégünk által meghatározott termékek értékesítésekor a jótállási jegyen feltüntetett jótállási idő az irányadó. Vállalt jótállás alapján a jótállásra vonatkozó feltételeket a jótállási jegyen közöljük. Amennyiben Cégünk fogyasztónak nem minősülő alannyal köt szerződést, úgy a jótállásra a jótállási jegyen feltüntetett jótállási időtartam és feltételek vonatkoznak.
  Jótállási jogok
  Jótállás alapján a fogyasztót ugyanazon jogok illetik meg, mint Kellékszavatosság esetén. A fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a Szavatossági jogosultságoktól függetlenül is megilletik. A nem fogyasztókra vonatkozó jótállási jogokat és feltételeket külön jótállási feltételek tartalmazzák.
  Kellékszavatosság
  A fogyasztó a cégünkkel szemben hibás teljesítés esetén kellékszavatossági igény érvényesíthető a Polgári Törvénykönyv alapján. Ennek során szavatossági jogok választhatóak az arányosság elvét követve a fogyasztó -választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy Cégünk/Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Amennyiben a kijavítást vagy kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Cégünk/vállalkozás adott okot.
  A fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.
  Kellékszavatossági igény érvényesítése fogyasztó esetén
  A fogyasztó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított 12 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Onlinefoto Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított 12 hónap eltelte után azonban már a fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  Termékszavatosság Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztó – választása szerint – az kellékszavatosság pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  Fogyasztói termékszavatossági igény
  Termékszavatossági igényként a fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  Fogyasztói termékszavatossági igény érvényesítésének határideje
  Termékszavatossági igényét a fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
  Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a fogyasztónak kell bizonyítania.
  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  Felhívjuk figyelmedet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthetsz. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheted.

   

  Fogyasztói Panaszkezelés

  Cégünkkel vagy az általa értékesített termékekkel szemben megtehető fogyasztói panaszok személyesen, elektronikusan vagy telefonon keresztül tehetők meg: elektronikus panasztétel az info@220volt.hu címre küldhető telefonon történő panasztétel a honlapunkon történő telefonszámon keresztül tehető meg A fogyasztói panaszkezelés során a szóbeli panaszt Cégünk azonnal megvizsgálja amennyiben annak kivizsgálása lehetséges, és a panasz jellegére tekintettel szükség szerint orvosolja azt. Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges továbbá a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy Cégünk a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt szóbeli személyes panasztétel esetén azonnal átadja a fogyasztónak. Egyéb panasztételi mód esetében cégünk harminc (30) napon belül érdemi válaszát közli a fogyasztóval. Amennyiben a fogyasztó panaszát Cégünk elutasítja, úgy a fogyasztót tájékoztatja, hogy a panasza jellege szerint, mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.


  Békéltető Testületi Eljárás Igénybevétele

  Cégünk és a fogyasztó között fennálló fogyasztói jogvita (adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy) esetén a fogyasztónak lehetősége van egy a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó nyilvántartásba vett szervezethez, a Békéltető Testülethez fordulni. A Békéltető Testületi eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Amennyiben a fogyasztó nem rendelkezik belföldön lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, úgy Cégünk székhelye szerinti illetékességgel rendelkező Békéltető Testülethez fordulhat fogyasztói jogvitájával. Valamennyi Békéltető Testület székhelyének, telefonos elérhetőségének, internetes elérhetőségének és levelezési címének elérhetősége az alábbi linken megtalálható: http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek Online Vitarendezési Platform: Az Európai Parlament és a Tanács a 524/2013 EU rendeletével létrehozta az online vitarendezési platformot. Az online vitarendezési platform a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési lehetősége, amely során az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók által az Unióban letelepedett kereskedőkkel szemben kezdeményezett fogyasztói jogvitákra gyors, és költségkímélő megoldást kínál az online úton létrejött adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezésére. Az online vitarendezési platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr Cégünk email címe: info@220volt.hu

  Az árak honlapunkon történő megjelenésüktől kezdve érvényesek kivéve, ha azok minden gondosság ellenére hibásan kerültek feltüntetésre, - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak-illetőleg egyéb kedvezőtlen események hatása miatt fenntarthatatlan árváltozások esetén, akkor cégünk nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást vagy ha ez a megrendelőnek nem felel meg, akkor elállhat a szerződéstől. Az ajánlattételtől, az előszerződéstől, a szerződéstől a teljesítésig bármelyik fél kötelezettségek nélkül elállhat.

  A megrendeléssel a fent említettek a szerződés tartalmának részévé válnak.


  További információk Fogyasztónak nem minősülő vásárlók (pl. cégek, egyéni vállalkozók) részére

  A 220volttól vásárolt Canon termékek jótállási feltételeire a Canon által önként vállalt jótállás feltételei alkalmazandók. A 220volt a hatályos jogszabályok alapján szavatossági felelősségét egy évben állapítja meg.

  BEJELENTO


   

   

  Bejelentő űrlap

  Ha a megvásárolt termék márkája nem szerepel a szerviz listában vagy elállási jogoddal szeretnél élni, kérjük, töltsd ki az alábbi online Bejelentő űrlapot! Az űrlap elküldése után automatikus e-mailt kapsz a sikeres kitöltésről, majd garanciális ügyintézőink a felveszik veled a kapcsolatot, és tájékoztatnak a további teendőkről!

  *A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

  Vásárló*

  Kitöltési útmutató

  *A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

  Űrlap kitöltésének oka*
  Válassz a legördülő menüből az alábbi okok közül:
  • Sérülten kaptam meg (szállítási sérült): kiszállítás során megsérült termék esetén.
  • Rosszat rendeltem: téves termékvásárlás esetén.
  • Hibás termék (nem működik): garancia időn belül jelentkező meghibásodás esetén.
  • Nem vagyok elégedett a termékkel: az elvárásnak, leírásnak nem megfelelő termékvásárlás esetén.
  • Elállok a vásárlástól: fogyasztókat megillető elállási jog gyakorlása esetén (bővebb információ itt).
  • Egyéb indok: a fentieken kívüli egyéb esetben.
  Rendelés azonosító
  A weboldalunkon keresztül leadott megrendelés esetén rendelkezhetsz rendelés azonosítóval. Az azonosítót a megrendelésről szóló automatikus visszaigazoló e-mailben megtalálod, vagy ha regisztrált felhasználónk* vagy, a felhasználói fiókodban a "Megrendelések" menüpontban is. (*Csak a 2022. június 10. után regisztrált felhasználóknak elérhető.)
  Vásárlás dátuma
  A megvásárolt termék átvételének napja, a vásárlást igazoló bizonylaton (számla, nyugta) szereplő dátum.
  Termék neve*
  A megvásárolt termék nevét megtalálhatod az automatikus visszaigazoló e-mailben, valamint a számlán is. Nem szükséges szó szerint begépelned a megnevezést, de a gördülékenyebb ügyintézés érdekében érdemes a lehető legpontosabban fogalmaznod. Jó példa: Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemp. (Canon), Rossz példa: Sigma 150-600mm objektív.
  Termék gyári száma
  Amennyiben a terméknek egyedi azonosítója, ún. gyári száma van, azt a vásárlást igazoló számlán a termék neve alatt találod meg.
  Megjegyzés, hiba, panasz leírása*
  Ebben a mezőben tudod ügyintézőinknek részletesen leírni, hogy pontosan milyen ügyben keresel bennünket.
  Vásárló*
  Válassz az alábbi lehetőségek közül:
  • Fogyasztó (Magánszemély): Ezt a lehetőséget jelöld be, amennyiben magánszemélyként vásároltál, és ennek megfelelően került kiállításra a vásárlást igazoló bizonylat (számla, nyugta).
  • Nem Fogyasztó (Adószámmal rendelkező személy): Ezt a lehetőséget jelöld be, amennyiben áfás számlát kértél, és annak kiállításához adószámot adtál meg.
  Vásárló neve*
  Vásárló vagy kapcsolattartó neve.
  Vásárló telefonszáma*
  Vásárló vagy kapcsolattartó telefonszáma.
  Vásárló e-mail címe*
  Vásárló vagy kapcsolattartó e-mail címe.
  Csatolmány feltöltése*
  Lehetőséged van csatolmányt feltölteni a bejelentő űrlaphoz. Csatolmány lehet fotó, vagy a vásárlást igazoló bizonylat, garanciajegy elektronikus fájlja is.
  Összehasonlítom a fenti termékeket! Az összehasonlításhoz pipáld ki más termék(ek) oldalán is az "Összehasonlítom" négyzetet!
  bezár